Matkastasi tulkoon hyvä ja purjeisiisi puhaltakoon myötätuulen henkäys

Lastensuojelun edunvalvonta

Lastensuojelun edunvalvonta on uusi lasten oikeuksiin liittyvä toimintamuoto. Se vahvistaa YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaisesti lapsen oikeutta osallistua häntä koskevaan päätöksentekoon ja saada tietoa häntä koskevista lastensuojelun toimenpiteistä ja päätöksistä. Kysy lisää!

Edunvalvoja on lapsen puolueeton edustaja

Huoltajan tehtävänä on valvoa lapsen etua ja käyttää puhevaltaa häntä koskevissa asioissa. Lastensuojelussa syntyy kuitenkin joskus tilanteita, joissa huoltaja ei voi toimia puolueettomasti lapsen edunvalvojana.

Vuoden 2008 alussa voimaan tulleen lastensuojelulain 22 § mukaan lapselle tulee määrätä edunvalvoja, jos huoltaja ei voi puolueettomasti valvoa lapsen etua ja samalla edunvalvojan määrääminen on tarpeellista asian selvittämiseksi tai lapsen edun turvaamiseksi.

Merituulen Tukikoti tarjoaa lastensuojelun edunvalvojan palveluita Pohjois-Karjalan alueella. Päätöksen edunvalvonnan toteuttamisesta tekee tuomioistuin tai maistraatti ja maksajana edunvalvojan kulujen osalta on kunta tai valtio tapauksesta riippuen.

Tutustu lastensuojelun edunvalvontaan tarkemmin täällä.

Merituulen Tukikodilta lastensuojelun edunvalvojan palveluita totteuttaa Tiina Hakulinen (Sosionomi AMK).