Matkastasi tulkoon hyvä ja purjeisiisi puhaltakoon myötätuulen henkäys

Kokonaisvaltainen työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Kysy lisää!

Jaksa paremmin työssäsi

Työnohjauksessa ohjattava pohtii suhdettaan työhönsä. Ohjaaja ja mahdolliset muut osallistujat auttavat ohjattavaa näkemään itsensä ja työnsä entistä tarkemmin ja selvemmin. Työnohjaus on vuorovaikutusta, jossa sekä ohjaaja että ohjattavat oppivat toisiltaan.

Työnohjaus auttaa jaksamaan työssä ja lisää työhyvinvointia. Työnohjauspalvelut voidaan toteuttaa joko yksilö- tai ryhmätyönohjauksena. Työnohjauksesta laaditaan kirjallinen työpaikkakohtainen sopimus.

Tarkemmat sisältö- ja hintatiedustelut suoraan työnohjaaja Tiina Hakuliselta puh. 044 704 4333.