Matkastasi tulkoon hyvä ja purjeisiisi puhaltakoon myötätuulen henkäys

Valvotut tapaamiset ja vaihdot

Toteutamme lapsen ja vanhemman välisiä täysin valvottuja ja tuettuja tapaamisia sekä valvottuja vaihtoja. Palvelut toteutetaan käräjäoikeuden tai lastenvalvojan vahvistaman päätöksen perusteella tai lastensuojelun vaatimuksesta. Kysy lisää!

Teemme yhteistyötä käräjäoikeuksien kanssa nk. sovittelumenettely tilanteissa. Laadimme yhteistyössä asiakkaan ja käräjäoikeuden kanssa valvottujen tapaamisten aikataulut sekä toteutuksen. Laadimme kirjallisen selvityksen käräjäoikeudelle valvottujen tai tuettujen tapaamisten tai vaihtojen toteutumisista.

Tapaamiset päihteettömiä

Tapaamme lapsen ja molemmat vanhemmat aina ennen tapaamisten aloittamista. Tapaamisessa käymme läpi tapaamistilan ja päätöksen, johon tapaamiset perustuvat. Samalla sovitaan myös valvottujen tapaamisten käytännönjärjestelyistä ja pelisäännöistä.

Tapaamisten toteutuminen edellyttää aina päihteettömyyttä! Teemme asiakkaalle käräjäoikeuden, lastenvalvojan tai lastensuojelun kirjalliseen päätökseen perustuen pikahuumetestin ja puhallutuksen alkometrillä.

Tukikodin tiloissa tai kotona

Tapaamiset ja vaihdot tapahtuvat pääsääntöisesti tukikodin tiloissa. Tukikodin tilat ovat viihtyisät ja tarjoavat mahdollisuuden monenlaiseen toimintaan. Tukikodilla on myös mahdollista tehdä lasten kanssa yhdessä ruokaa.

Käräjäoikeuden päätöksestä tai muista erityisperusteista voimme toteuttaa valvotun tapaamisen myös asiakkaan kotona. Toteutuksista on ennakkoon neuvoteltava henkilökunnan kanssa.

Tuetut tai valvotut tapaamiset ja vaihdot

Tapaamiset voidaan toteuttaa kolmella eri tavalla:

Täysin valvottu tapaaminen

Valvoja on lapsen ja tapaajavanhemman kanssa samassa tilassa, kuulo- ja näköyhteydessä, koko ajan. Tapaamisen aikana valvoja seuraa vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta ja toimintaa aktiivisesti. Henkilökunta puuttuu tapaamisen kulkuun tai keskeyttää tapaamisen tarvittaessa. Paikalla on aina tilannekohtaisesti yksi tai kaksi valvojaa. Täysin valvotut tapaamiset ovat kestoltaan 1-2 h.

Tuettu tapaaminen

Valvoja on tapaamisen ajan samassa asunnossa sekä lapsen ja vanhemman saatavilla tarvittaessa.

Valvottu vaihto

Tukikodilla toteutetaan lapsen turvallinen siirtyminen lähivanhemmalta tapaajavanhemmalle. Toiminnalla estetään lapsen joutuminen vanhempien välisten riitojen seuraajaksi.

Tarvitaan sosiaalitoimen maksusitoumus

Valvottujen tapaamisten ja vaihtojen toteutuksiin tarvitaan sosiaalitoimen maksusitoumus.
Valvottuja vaihtoja voidaan toteuttaa myös itse maksavien asiakkaiden kohdalla. Maksu tulee suorittaa näissä tapauksissa ennakkoon ennen vaihdon toteutusta. Tällainen tilanne voi syntyä tapauksissa jossa molemmat vanhemmat ovat palkkatyössä, jonka vuoksi oikeutta maksusitoumuksen saamiseen sosiaalitoimelta ei ole.