Matkastasi tulkoon hyvä ja purjeisiisi puhaltakoon myötätuulen henkäys

Lastensuojelun kartoitusjaksot

Lastensuojelun kartoitusjaksot kuuluvat myös Merituulen Tukikodin palveluihin. Jaksolla perheen kanssa työskentely on suunnitelmallista ja pohjautuu asiakassuunnitelmaan ja sen tavoitteisiin. Ohjautuminen kartoitusjaksoille tapahtuu lastensuojeluviranomaisen toimesta.

Apua koko perheelle

Kartoitusjakson aikana kiinnitetään erityisesti huomiota asioihin, joita lastensuojeluviranomaiset näkevät tärkeänä selvittää. Havainnoinnissa kiinnitetään huomiota muun muassa:

  • Vanhempien ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen
  • Vanhempien voimavaroihin ja kykyyn reagoida ja vastata lapsen tarpeisiin
  • Vanhempien jaksamiseen ja kykyyn huolehtia kodin askareista

Ota yhteyttä

Teemme tiivistä yhteistyötä lastensuojeluviranomaisten kanssa kartoitusjakson aikana.  Kartoitusjakson aikana työskentelyote on intensiivistä ja perhettä voimaannuttavaa. Jaksosta laaditaan kirjallinen selvitys lastensuojeluviranomaiselle. Kysy lisää!